แพคเก็จสุดคุ้มในวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Package 1  ราคา  3,000  บาท  สำหรับ  2 ท่าน

  • ห้องพัก  Lanna Villa  2 วัน  1 คืน
  • Spa ท่านละ 1 คอร์ส  ( นวดอโรม่า 1.5 ชม. )

Package 2  ราคา  2,500  บาท  สำหรับ  2 ท่าน

  •  ห้องพัก  Lanna Villa  2 วัน  1 คืน
  •  Spa ท่านละ 1 คอร์ส  ( นวดแผนไทย  2  ชม. )

Package 3  ราคา  2,200  บาท  สำหรับ  2 ท่าน

  • ห้องพัก  Lanna Villa  2 วัน  1 คืน
  • Dinner Voucher  มูลค่า  500  บาท

ทุก  Package  รวมอาหารเช้า  ABF , WiFi Internet

© 2011 parnDhevi Riverside Resort & Spa Co., Ltd. All Rights Reserved
Site designed by it-thai